Nederland moet op de kop

De politiek maakt het te ingewikkeld en wij burgers wachten al te lang. Laten we de regels omdraaien: we pakken zelf de regie wat betreft onze groene leefomgeving, inclusief verantwoordelijkheid.

bekijk talkshows met Volt & BBB

Nieuws: schrijf je in

Het waarom van De Groene Sprong volgens Franke Remerie. Franke richtte in 2019 coöperatie Land van Ons op. Die heeft inmiddels 25.000 deelnemers.

Wij willen als burgers meer zeggenschap over de inrichting van onze Nederlandse groene leefomgeving: doe je mee?

De Groene Sprong wil laten zien dat we als collectief van burgers de kracht en creativiteit hebben om Nederland echt op z’n kop te zetten: bottom-up. Met een “sneeuwbal” die zo groot is, dat onze democratisch gekozen leiders uiteindelijk niet anders kunnen dan onze 6 concrete maatregelen te omarmen en in te voeren.

We have a dream…

Na lang nadenken over wat nu precies het meest wenselijke, groene toekomstbeeld is voor ons Nederlanders, komen we als Groene Sprong op iets heel bijzonders uit. Bijzonder omdat het zo gewoontjes is. Of liever, zo gewoontjes wás. Want wat we willen, is in feite teruggaan naar een vroegere situatie: drinkwater zonder PFAS, voedsel zonder Glyfosaat, lucht zonder aluminium- en bariumdeeltjes. Bijen die onze bomen bevruchten, regenwormen die onze grond beluchten en vogels en vlinders en vleermuizen en vlashoppers… Inwoners die hun eten lokaal via de biologische boer kopen, die zelf hun groene leefomgeving onderhouden en overal in het land jong en oud samen genietend onder een immense boom aan een lange tafel met zelfgemaakte spijzen…

Hoe komen we bij dat droombeeld?
Daar hebben wij een plan voor. En in dat plan speel jij als burger een grote rol. Want wij denken dat we als collectief van burgers de kracht hebben om Nederland de goede kant op te duwen. Er leeft al een enorme initiatiefkracht in bestaande burgercollectieven. Wat wij met De Groene Sprong voor elkaar willen krijgen, is die burgerkracht te bundelen en als een laserstraal te richten op een aantal maatregelen die onze gezamenlijke wensdroom zullen verwezenlijken.

Voor nu geldt: denk mee. Voor straks: beslis mee.

Wij zijn van mening dat wij, als burgers samen, de kennis en creativiteit bezitten om Nederland “op de kop te zetten” zodat we voor de volgende generaties een gezonde leefomgeving behouden. 

Na een aanlooptijd van 2 jaar willen we in 2026 voldoende medestanders hebben om de regels om te kunnen draaien: dan houden we de overheden ónze oplossingen voor en eisen we medewerking op.

Want wat we uiteindelijk voor ons zien is een burgerreferendum dat door óns in gang wordt gezet in plaats van het gebruikelijke model waarbij de overheid de burgers uitnodigt om mee te praten.

Een referendum waar wij de overheid een 6-tal praktische maatregelen voorhouden die de inrichting en het gebruik van onze groene leefomgeving voor eens en altijd verbeteren.

Wij onderscheiden ons op essentiële punten:

Onafhankelijk van gevestigde orde

We staan los van politieke partijen en hebben geen financieel belang. Vanuit onze visie werken we wél samen met de overheid. Want wat moet gebeuren, kan alleen tot stand komen met méér overheidsbemoeienis. Maar dan wel door een overheid die langetermijndenken omarmt.

De politiek is niet het probleem, de politici waarmee we al zolang zijn opgescheept, deden niet waarvoor ze waren aangesteld: problemen oplossen.

Brede verankering bij de burger

We kiezen voor rechtlijnige oplossingen die voor iedereen van toepassing zijn. We strooien niet met subsidies, zoals de overheid doet om iets te bereiken. Geen vrijheid, blijheid. Als burger of bedrijf heb je niet alleen rechten, maar ook plichten. We leggen de verantwoordelijkheid bij de grondeigenaren en dat leidt er meteen toe dat onze aanpak een hele brede maatschappelijke verankering heeft.

Ongehinderd door regelgeving

We laten ons niet afleiden door bestaande regelgeving en afspraken, noch door politieke gevoeligheden. Als we oplossingen echt belangrijk vinden, dan zijn dat soort belemmeringen hoogstens en drempel en geen muur.

Onze uitdaging is om met een open blik te kijken, wat het meest kansrijk is voor ons land. En waar wij als bewoners blij van worden

Samenhang in de oplossingen

En misschien wel het belangrijkste: we leggen de verbinding tussen een groot aantal kwesties die hoognodig moeten worden aangepakt. Want niks is zwart-wit. Alles hangt met elkaar samen.

Die samenhang binnen onze visie zul je zien wanneer eenmaal al onze oplossingen gecommuniceerd zijn.

Hoe meer verantwoordelijkheid je neemt, des te meer macht je hebt.

We zullen individueel verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij geven daarvoor een voorzet en nodigen jou uit aan te haken. Dat kan heel simpel door:

1. Jouw mening en/of verbeteringen op onze maatregelen te geven.

2. Jouw burgercollectief aan ons te koppelen.

3. Over ons te praten in je netwerk.

Of, als je meer verantwoordelijkheid wilt dragen, door actief mee te doen in een van onze pilot projecten. die we al in de steigers hebben staan.

Terugkijken: in gesprek met BBB

Gesprek met Cor Pierik

Gesprek met Cor Pierik

Cor Pierik (BBB) en Arjen van Buuren in gesprek met Franke Remerie/ De Groene Sprong.Opname van talkshow op 15 nov '23. Cor Pierik van de BBB heeft het grootste deel van zijn leven bij het CBS gewerkt. Focus daarbij lag op zaken als landbouw, natuur, milieu, energie,...

Lees meer

Bekijk Maatregel 5: steun voor bio consumptie

Lid van burgercollectief? lees meer

Onze 6 maatregelen

Geen ideologieën, geen praatdossiers, nee, gewoon rechttoe rechtaan oplossingen waarmee we binnen 8 jaar een aantal grote sprongen hebben gemaakt bij: • het teveel aan CO2 uitstoot  • de woningnood • uitgeputte landbouwgrond  • het tekort aan natuur.

Gezamenlijke noemer bij 5 van de 6 oplossingen is het eigendom van de grond. De oplossingen kun je los van elkaar beoordelen–wat zou ik ervan vinden als deze maatregel zou worden ingevoerd–, maar als je het hele plaatje bekijkt, dan zie je dat de oplossingen met elkaar te maken hebben.

Maatregel 1

Elke grondeigenaar in Nederland krijgt de verplichting om binnen 5 jaar tenminste 30% van het grondoppervlak aantrekkelijk te maken voor insecten, vogels én de mens.

Maatregel 2

De waterschappen krijgen, met ondersteuning van de provincie, de opdracht een landelijke natuur- en recreatiecorridor te realiseren langs afwateringssloten.

Maatregel 3

Alle landbouwgrond in Nederland verplicht gecertificeerd.

Maatregel 4

200.000 extra woningen in het buitengebied.

Maatregel 5

Biologische voeding krijgt vergelijkbare prijs als niet-biologische.

Maatregel 6

Er komt een nationaal grondfonds, gefinancierd en bestuurd vanuit de Nederlandse pensioenfondsen.

Volg ons op linkedin

volg ons op facebook

In eerste instantie richten we ons op 2 van onze maatregelen. 

We zijn realistisch: er is veel werk te verrichten en dat kan (nog) niet allemaal tegelijkertijd. Daarom hebben we onze focus gelegd op recreatieruimte langs watergangen en gezonde voeding. Bij deze maatregelen zullen we zo snel mogelijke onze invloed laten gelden.

Er is door onze kleine groep gedreven burgers al heel wat werk verzet. Je blijft daarvan op de hoogte door je op onze nieuwsbrief. te abonneren.

De stip op de horizon is een referendum op alle zes maatregelen. Deze ultieme set maatregelen, waar we samen als Nederlandse burgers op uitkomen, willen we in 2026 in stemming brengen. Alle Nederlanders, ook de jongsten, kunnen dan hun stem laten horen. En welke politicus zal dan, als we met een miljoen mensen de maatregelen voorstellen, het lef hebben de uitkomst te negeren? Geen enkele!

Laat de bottom-up democratie z’n werk doen.
Spring mee!

Ben jij lid van een burgercollectief?

Met De Groene Sprong willen we met name één ding: verbinden. Alleen als een heleboel neuzen dezelfde kant op staan kunnen we daadwerkelijk impact maken. We nodigen daarom zeker ook alle andere groene initiatieven in Nederland uit om hun mening te geven en aan te haken. Aanhaken kan op verschillende manieren: 1. Kennis uitwisselen. 2. Krachten bundelen om te pleiten voor de invoering van structureel budget voor alle burgerinitiatieven en sterk te staan richting politiek . 3. Samenwerken in een pilot. 4. Elkaar zichtbaar maken.

Onderaan de pagina zie je de logo’s van de organisaties met wie we al verbonden zijn. Interesse?  Hier lees je meer.

Interessant:

Getekend

Getekend

Een mooie sprong voorwaarts Binnen 10 jaar is het vanzelfsprekend dat lokale gemeenschappen, overheid en marktpartijen–ieder vanuit zijn eigen kracht–belangrijke maatschappelijke opgaven met elkaar oplossen. Dat is de ambitie van de...

NPLG–onze zienswijze

NPLG–onze zienswijze

NPLG-zienswijze burgercollectief De Groene Sprong   Gebrek aan gezamenlijke ambitie In onze zienswijze op het NPLG willen we met iets beginnen wat, veelzeggend genoeg, in uw plan als laatste aan bod komt: participatie. Het staat zo mooi neergeschreven: '... om...

Weet jij wat je eet?

Weet jij wat je eet?

Wij pleiten voor transparantieAfgelopen week was er een terugroepactie van spinazie bij AH, vanwege een te hoge concentratie van de giftige stof Acetamiprid. Het middel is toegelaten voor onder meer de spinazieteelt en behoort tot de neonicotinoïden. Het middel wordt...

Tulpentijd

Tulpentijd

Het is weer tulpentijd. Tot voor kort moest je biologische gekweekte tulpen met een lantaarn zoeken, maar gelukkig lijkt de markt tot ontwikkeling te komen. De tulpen op de foto komen van Jordi Weeselink van Bio Tulips in Toldijk (bij Zutphen). De bollen komen van 2...

Democratie of Louise Fresco?

Democratie of Louise Fresco?

Het beste beleid komt niet top-down [Dit artikel is ingezonden naar de NRC–en is daar niet geplaatst] Kortgeleden schreef Syngenta Group bestuurder Louise Fresco een column in NRC (volledige tekst van de column onderaan). Een sneer naar burgerfora en al die...

Stentor interview

Stentor interview

Uit de Stentor van 7-1-'24 (https://shorturl.at/wCNOU)Zijn kinderen vragen wanneer hij nou eens met pensioen gaat. Maar Franke Remerie weet niet van ophouden. De 66-jarige Warnsvelder wil Nederland er compleet anders uit laten zien. ,,Iedereen die een beetje ogen in...

Gesprek met Cor Pierik

Gesprek met Cor Pierik

Cor Pierik (BBB) en Arjen van Buuren in gesprek met Franke Remerie/ De Groene Sprong.Opname van talkshow op 15 nov '23. Cor Pierik van de BBB heeft het grootste deel van zijn leven bij het CBS gewerkt. Focus daarbij lag op zaken als landbouw, natuur, milieu, energie,...

gesprek met Laurens Dassen

gesprek met Laurens Dassen

Op 01 november 2023 was Laurens Dassen bij ons te gast in Zutphen.   Bekijk het enerverende gesprek tussen Dassen en Franke Remerie. Onder leiding van Wouke van Scherrenburg.

” GROEN IS NIET LINKS NOCH RECHTS. GROEN PRODUCEERT DE ZUURSTOF DIE WE NIET KUNNEN MISSEN VOOR ONS LEVEN OP AARDE. “

~ Franke Remerie

x

Zullen wij jou terugbellen?

Laat hieronder jouw gegevens achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug.

x

Talkshow Zutphen

Locatie: Hotel Broederenklooster – Rozengracht 3, Zutphen
Aanvang: 19.00 uur

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Aantal zitplekken