Consumptietoeslag

 

Biologische landbouw en biologische consumptie gaan hand in hand.

bekijk FAQ

Doe een donatie

beantwoord vraag 5

denk/doe/praat mee

Zoals Franke uitlegt, spelen consumenten een grote rol in het slagen van de transitie naar biologische landbouw.

De essentie 

Biologische voeding krijgt voor de consument een vergelijkbare prijs met gangbaar voedsel om zo de biologische consumptie te stimuleren.

Vijfde maatregel uitgelegd

Als we van boeren verwachten dat ze met minder schade voor het milieu gaan produceren, dan staat daar tegenover dat de (dan biologische) boer een eerlijke prijs krijgt en dat alle milieukosten in de kostprijs van gangbaar voedsel worden verwerkt.

Onze oplossing: maak aan de kassa de prijs van biologische producten goedkoper door het instellen van een overheidssubsidie. Start als overheid meteen met maatregelen om gangbaar voedsel zwaarder te gaan belasten. Neem voor het hele traject een periode van 10 jaar. Op die manier gaan consumenten stap voor stap meer voor hun voedsel betalen en kan van meet af aan de markt voor biologische producten groeien.

Korte, simpele vraag:

Zou jij biologisch willen eten tegen eenzelfde prijs als die van niet-biologisch voedsel?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Maatregel 5

We zijn benieuwd naar jouw idee!
Je wordt nu automatisch doorverwezen naar de Ideeën pagina.

FAQ

Waarom is het nodig dat de biologische consumptie wordt gestimuleerd?

Belangrijkste reden is, dat het boeren die hun bedrijf willen omvormen van intensief naar ecologisch, een zekerheid geeft dat zijn producten ook door de consument worden gekocht. Het grote prijsverschil tussen gangbaar- en biologisch voedsel is de grootste drempel voor de groei van de biologische markt. Het prijsverschil is zo groot omdat een groot deel van de innovatiekracht gericht is op de intensieve landbouw, het subsidiestelsel van de overheid nog steeds gericht is op de intensieve landbouw en een groot aantal maatschappelijke kosten die voortvloeien uit de intensive landbouw, te laste komen van de maatschappij en niet van de producent. Alleen al voor de veeteelt gaat het daarbij om een jaarlijkse schadepost van €9 miljard.

Als ik als consument korting ga krijgen, wie gaat dat dan betalen?

De opzet bij de Groene Sprong is dat dat in eerste instantie door de overheid gaat worden betaald, waarbij de overheid tevens maatregelen gaat nemen om de intensieve landbouw zwaarder te gaan belasten. Dat laatste zal leiden tot hogere prijzen voor gangbare producten en dus ook voor de consument.

Is voedsel dan te goedkoop in Nederland?

Ja, feitelijk wel. Goedkoop voedsel lijkt leuk maar is dat niet als het ten koste gaat van het milieu, het dierenwelzijn, de kwaliteit van ons landschap of de staat van onze biodiversiteit. Dat moet nu rechtgezet worden.

Krijgt de producent van het biologische voedsel de normale prijs uitbetaald?

Ja. Want een gezonde prijs voor gezond voedsel is uitgangspunt.

Als ik de korting bij de kassa krijg, hoe krijgt de winkel dan de korting terug? Hoe werkt het systeem?

De verkopen in de winkel worden digitaal vastgelegd. Elk product heeft een streepjescode waaraan je onder andere kunt zien uit welk land het product komt, wie de producent is en of het product biologisch is gecertificeerd. De biologische verkopen worden doorgezet aan het bedrijf dat namens de overheid zorgdraagt voor de uitbetaling van de kortingen aan de winkeliers. Om mogelijke fraude door winkeliers of producenten in te dammen, zal het uitvoerende bedrijf ook zicht krijgen op (geanonimiseerde) aankopen per klant.

Is korting geven op biologisch voedsel niet oneerlijk ten opzichte van de producenten van niet biologisch voedsel?

Op het eerste gezicht is dat oneerlijk maar juist die producenten hebben jarenlang kunnen profiteren van bevoordeling door de overheid (zie ook het antwoord bij 1).

Geldt de korting ook op biologisch voedsel dat in het buitenland is geproduceerd?

De producent moet een in Nederland gevestigd bedrijf zijn. De producten die verwerkt zijn (bijvoorbeeld als het koekjes betreft) moeten voor meer dan 50% afkomstig zijn uit Nederland. Dat percentage is arbitrair maar je zult ergens de grens moeten leggen.

Geldt de korting alleen voor voeding?

Ja, vooralsnog wel.

Ik koop biologisch voedsel rechtstreeks bij de producent. Krijg ik dan ook de korting?

Ja, mits deze producent ook zorgt voor streepjescodes op de producten die verkocht worden.

Hoe wordt de korting berekend? Eenzelfde product kan toch in verschillende winkels verschillende prijzen hebben?

Dat klopt. Het makkelijkste is dat het bedrijf dat de uitbetaling van de kortingen aan de winkeliers regelt voor elke productgroep vergelijkingsonderzoek doet. Uitkomst is dan een gemiddeld prijsverschil tussen gangbaar en biologisch per productgroep per kg. Fictief voorbeeld:

 

productgroep Gemiddeld gangbaar/kg Gemiddeld biologisch/kg Subsidie/kg
melk €1,30 €1,60 €0,30
kaas €12 €16 €4
koekjes €5,30 €6,40 €1,10
Rundvlees €6,40 €9,10 €€2,70

Hoe lang wordt de biologische consumptie op deze wijze gestimuleerd?

Ons voorstel is 10 jaar. In die periode moet gangbaar voedsel stap voor stap  zwaarder worden belast, zodat biologisch voedsel ook na die 10 jaar in prijs kan concurreren met gangbaar voedsel (dat dan hoogstens nog uit het buitenland komt).

Inzendingen voor Maatregel 5
vanuit onze samenleving, onze community

We plaatsen hier ideeën/vragen/foto’s/tekeningen die aansluiten bij onze maatregel 5 en deze kunnen verbeteren. Lees voordat je iets plaatst daarom de FAQ over deze maatregel. Wil je jouw idee/foto/vraag inzenden? We plaatsen alleen je voornaam omwille van de privacy. Klik hier

91%
(595 stemmen)
Ja, zeker weten
0%
(1 stem)
Nee, in het geheel niet
6%
(36 stemmen)
Misschien, maar heb vragen
3%
(21 stemmen)
Ik heb een beter idee
Totaal aantal stemmen: 653

Ik koop via rechtstreex plaatselijke biologische producten. Deze club ondersteunen en meer van deze clubs zoals Pieter pot, zou zeker helpen. Ook rond het verhaal van verpakking en vervoer. Je slaat twee of drie vliegen in één klap.

Ellen

Regulier eten verkopen voor een veel eerlijkere prijs dus duurder maken dan zonder subsidies. Biologisch eten verdient meer beloning.

Melanie

In alle winkels zou biologisch net als fairtrade gewoon moeten zijn. Ik zie meer mensen gelukkig voorstellen om de subsidie op gangbare landbouw over te hevelen. Ook zou ik voorstellen om het tarief van de importbelasting op niet duurzame producten te verhogen. We konden in ieder geval vorige eeuw ook door verschillende steeds hogere tarieven afhankelijk van hoeveel cacao al verwerkt was, onze cacao industrie beschermen. Las ook een keer het voorstel om niet zo zeer met een eco-keurmerk te werken maar met het tegenovergestelde, in deze teelt is bv chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt die slecht zijn voor de natuur en onszelf (mijn uitwerking van het voorstel).

Cornelie

Allereerst vind ik het een bijzonder mooi initiatief en ben ik het in grove lijnen eens met de visie. Ik ben zelf eigenaar van een land en tuinbouwbedrijf (de Horsterhof) sinds een jaar of 12. Mijn bedrijf is 100% gericht op de directe afzet aan de consument voor twee redenen. Reden 1 is dat je in Nederland niets te maken wilt hebben met iemand die bepaald wat jou product waard is en geen gezond bedrijf kunt hebben als je met supermarkten of groothandels te maken hebt. Reden 2 is dat ik geloof dat de enige manier om de landbouw te verbeteren is , de consument te betrekken bij de landbouw en dus producent. Vandaar ook onze slogan: know yor farmer or grow your own!
Wat uit jullie idee naar voren komt heeft naar mijn inziens het tegenovergestelde effect als wat jullie beogen.
Die kleinschalige producenten die dan maar even streepjescodes moeten plakken op zijn verse sla in de boerderijwinkel? Op de groentepakketten? Het hele zelfoogstconsept? in de marktkraam? Ga zo maar door dat gaat natuurlijk nooit werken. En ja het gaat misschien om een relatief kleine groep producenten maar hoe klein is die eigenlijk? Hebben jullie er wel eens aan gedacht dat dit soort bedrijven namelijk: pakketten bedrijven, zelfoogs tuinen, tuinderijen die hun eigen producten op de markt verkopen DE bedrijven zijn die de biologische markt hebben gecreëerd? Dat dit de mooie veelzijdige sociale bedrijven zijn waar natuuronderhoud en behoud geen vraag is en bovendien het illusionaire plaatje zijn van de supermarkt bioklant?
Door jullie ideeën om de overheid de meerwaarde te laten betalen gaan al deze bedrijven de dupe zijn, en richten jullie je enkel op de grootschalige eentonige bio bedrijven die niks doen voor biodiversiteit, niets bijdragen aan de natuur en als je er langs rijd zie je geen verschil met een reguliere collega. Los daarvan zijn ook zei de speelbal van de supermarkten en dat systeem is waar ik altijd tegen verzet hebt.
Om de landbouw te verbeteren moet je de consument betrekken bij de producent!

Matthias

Supermarkten hanteren een veel hogere marge op biologische producten dan op niet-biologische producten uit dezelfde productgroep. De kostprijs is voor supermarkten niet een zo veel hoger, maar de bereidheid van de huidige bioconsumenten om meer te betalen voor biologische producten wel. Het gevolg is dat veel mensen het beeld hebben dat biologische producten “te duur” zijn, niet zozeer in verhouding tot gangbare producten, maar gewoon om te kopen. Oplossing: verpicht supermarkten voor alle producten in een productgroep dezelfde marge te hanteren.

Ronald

Ik ben ervoor dat de maatschappelijke kosten doorberekend worden in de producten van gangbare teelten.
Zou dat niet beter werken dan met subsidies voor biologisch en zwaarder belasten van gangbaar? Ik vermoed dat als je de maatschappelijke kosten doorrekend dat gangbaar duurder zou kunnen zijn dan biologisch.
Maar kan Nederland dit alleen? Moet dit niet Europees geregeld worden?
Zijn er voorbeelden in andere landen die biologische teelt stimuleren?

Liesbeth

Ik denk dat in groene landbouwplannen wel vaker benadrukt mag worden dat de schadelijke effecten/bijwerkingen van de reguliere landbouw (kunstmest, pesticiden in het water/in de omgeving, ziektes, afnemende biodiversiteit, krachtvoer uit Verre Landen, en nog zo wat, en het op allerlei kostbare manieren tegengaan van de effecten daarvan) *niet* zijn meegenomen in de *eerlijke* prijs van de reguliere productie.

Hennie

Waarom niet ook de landbouwsubsidies inzetten. De landbouwsubsidies zouden in stappen overgezet kunnen worden naar de biologische landbouw. In feite maak je dan misschien wel budget neutraal de vijfde maatregel mogelijk. Zie o.a. ook https://www.trouw.nl/a-b6e5004d

Edwin

Ik zou het een goed idee vinden om (delen van) de energietransitie mee te nemen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan verticale zonnepanelen in plaats van hekken. Of zonnepanelen combineren met bloemenweides. Je kunt ze ook aan het oog onttrekken met hagen of andere vormen van natuur. Nu dreigt het te gebeuren dat zonnepanelen helemaal niet meer toegepast mogen worden op weilanden. Ik ben er ook niet voor om kostbare landbouwgrond vol te plaatsen met panelen, maar als je dit op een goede manier doet dan kun je het landschap mooier maken, de biodiversiteit verhogen en extra inkomen voor de boer genereren. Zie ook dit artikel van Trouw die hiervan een heel mooi voorbeeld schetst: https://www.trouw.nl/a-b6ca888d

Edwin

Wij eten al biologisch, al is het duurder. Het is onze bijdrage (o.a.) aan klimaat en biodiversiteit. Een tijdhorizon van 10 jaar is te lang. Dat kan ‘onze’ overheid niet aan. BTW is de sleutel: 0% voor biologisch; 6% (het nieuwe lage tarief) voor bewerkt biologisch; 21% voor niet-biologisch en 26% voor bewerkt niet-biologisch en ongezonde voeding (dus ook de ‘suikertax’).

Henk

Gangbaar dient duurder te zijn dan de huidige (nog vaak te) lage bioprijzen, daar gangba(a)r(e) bewerkingen en producten meer schade aanbrengen aan de Aarde en ons lichaam.

Gery

Ik kies zeker voor biologisch voor dezelfde prijs, maar ik vind subsidies in het algemeen niet een goed middel. Die komt volgens mij bijna nooit in de prijs terecht die ik, als consument, voor een product betaal. En in dit geval waarschijnlijk ook niet bij de boer. Als het toch om subsidies gaat, pas dan de wip-wap methode toe: Haal subsidies weg bij de gangbare landbouw en hevel ze over naar de biologische. En bij voorkeur zoveel dat biologische producten goedkoper worden dan gangbare, zodat gangbare landbouw vanzelf uitsterft.

Rudy

Schaf alle subsidies op de intensieve landbouw in een aantal jaren (5?) en help boeren op weg naar biologische landbouw (eventueel met een eenmalige vergoeding). we moeten terug naar een normale markt, zonder subsidie, waar de vervuiler (ook die in de landbouw) betaald en dat dus in de prijzen zal moeten verwerken.

Rikus

In plaats van subsidies uit te delen, lijkt het me beter om de werkelijke prijs van andere landbouwproducten te berekenen, dat is dus inclusief de impact die grootschalige landbouw (en veeteelt) heeft op het milieu.

Gerhard

Zorg voor financiële ondersteuning van boeren die de transitie naar biologisch doen. Ik begreep van een biologische akkerbouwer, dat juist de transitiejaren zwaar zijn: hij moest al op biologische wijze verbouwen maar kon niet de prijs vragen. En de grond was nog aan het herstellen, dus de opbrengst was lager dan bij cnventionele landbouw. Toen de grond eenmaal gezond was, werd de opbrengst juist beter dan bij conventionele landbouw.

Rinske

Regulier voedsel is te goedkoop. Het goedkoper maken van biologisch voedsel een verkeerde prikkel. Prijzen zullen eerst meer naar elkaar toe moeten groeien. Het verschil is nu te groot, zelfs voor mensen zoals ik die een goed inkomen hebben.
Een eerlijke kans lijkt de biosector in Nederland niet te krijgen; zie bv het bieuws van vandaag dat reguliere boeren meer subsidie ontvangen dan bioboeren. Stuitend! Andere landen doen dat beter. Het is dus niet raar dat Nederland achterloopt. De lobby in Nederland is enorm en er is maar 1 partij die daar tegenmacht in kan geven; een regering die gaat voor een werkelijk kanteling

Han

Niet de producten van biologische landbouw goedkoper maken door subsidie maar de producten van niet-biologische landbouw extra belasten voor de milieuschade. Nu worden de kosten van de milieuschade afgewenteld op de samenleving/wereldbevolking. De prijs van voedsel moet zeker niet omlaag en moet terug naar de keten en niet naar de retail. We zijn nu 10% van ons inkomen kwijt aan voedsel, 100 jaar geleden was dat 40%. We hebben gezien wat voor ellende dat oplevert. Als voedsel duurder wordt hebben mensen ook geen geld voor vliegvakanties e.d. Dan snijdt het mes aan 2 kanten. Voor mensen aan de onderkant van de samenleveing moet dan wel iets geregeld worden maar dat is een andere benadering.

Jeroen

Groen is één kleur en daarbij hoort (2) dichtbij en (3) tijd van het jaar. Dat kan je niet los van elkaar zien.

Hans

In de mail heb ik jazeker ingevuld. Natuurlijk moet ook biologisch voedsel net als niet-biologisch betaalbaar zijn maar de nuancering kon ik niet aangeven. Als de biologische en niet-biologische boeren rechtmatig betaald worden (loon naar werken en investering) lijkt me dat terecht maar of je dan op eenzelfde prijs uitkomt is voor mij de vraag.

Boukje

Helaas geen idee maar kritiek: Ik vind het niet wenselijk dat boeren gestimuleerd worden om streepjescodes op hun producten te plakken. Dat zal toch alweer ‘meer verpakking’ stimuleren! Als die streepjescodes echt nodig zijn voor de bonus, laat ze dan maar gewoon op een papiertje naast de kassa liggen of zo.

Anja

Een aanvulling: De opbrengst van de heffing op niet-biologisch voedsel wordt gebruikt voor de subsidie op biologisch. Daarmee is de maatregel voor de overheid en de gemiddelde burger budget-neutraal.

Hans

Ook meer plekken waar de consument zelf; kan mee werken, abonnement op een voedsel pakket, zien en ervaren hoe er gewerkt wordt, informatie over voeding en landbouw, het effect op de natuur enz. kan ervaren.

Ton

Maak biologisch consumeren goedkoper dan niet-biologisch, want er wordt op chemische vuilspuiterij bespaard. Subsidieer de controle op biologische teelt en verwerking en verlaag de BTW op biologische producten.

Jan

Gangbare producten moeten geprijsd worden volgens het true pricing principe.
Alle overheden moeten biologisch aanbesteden. Biologische producten moeten in gangbare producten worden gemengd. Overstappers moeten specifieke inkomensondetsteuning krijgen.

Frank

x

Zullen wij jou terugbellen?

Laat hieronder jouw gegevens achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug.

x

Talkshow Zutphen

Locatie: Hotel Broederenklooster – Rozengracht 3, Zutphen
Aanvang: 19.00 uur

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Aantal zitplekken