Een mooie sprong voorwaarts

Binnen 10 jaar is het vanzelfsprekend dat lokale gemeenschappen, overheid en marktpartijen–ieder vanuit zijn eigen kracht–belangrijke maatschappelijke opgaven met elkaar oplossen. Dat is de ambitie van de coalitie #WeDoenHetSamen. Bestuurslid Jessica van der Burg tekende gisteren namens De Groene Sprong voor deelname aan deze mooie en broodnodige coalitie.

De Groene Sprong heeft vanaf haar oprichting de noodzaak aangekaart om de dingen anders te doen: vanuit de burger en veel meer dan nu bottom-up. De simpele reden daarvoor is dat de overheid/overheden al jarenlang niet met oplossingen komen die de noodzakelijke verandering brengen. Tegelijkertijd is er een heleboel know-how en initiatiefkracht bij de bewoners van ons land. Initiatiefkracht die nog veel te vaak aanloopt tegen conservatieve ambtenaren, ondoorzichtige regelgeving of gebrek aan financiële middelen. Het is noodzakelijk dat de burger als gelijkwaardige partij aan tafel komt, zo vinden wij.

We zijn verheugd een aantal partners-in-crime te hebben gevonden binnen de coalitie: LSA bewoners, Katalys, Herenboeren Nederland, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Nederland Zorgt Voor Elkaar , MeentCoop, CollectieveKracht, Cooplink kennisnetwerk wooncoöperaties, Social Enterprise NL, Platform Vrijwillige Inzet, Huisvanactiefburgerschap, Stadmakerscoöperatie, Stichting Constitutie voor de Commons, LaNSCO , Commons Network, Oranjefonds, VSBfonds, Stichting DOEN, Triodos Bank.

We Doen Het Samen-coalitie gaat voor meer samen in de samenleving en heeft als hoofddoelen:
1.    In 2030 is denken en werken vanuit het collectief normaal in onze samenleving.
2.    In 2027 zijn lokale gemeenschappen voor Nederlandse gemeenten vanzelfsprekende en gelijkwaardige partners bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven, waarbij eigenaarschap en zeggenschap sleutelbegrippen zijn.
3.    Uiterlijk 2027 zorgt de landelijke overheid dat drie relevante (nieuwe of te herziene) wetten voor lokale gemeenschappen bijdragen aan het versterken van die gemeenschappen.
4.    In 2030 is er passende financiering voor alle lokale gemeenschappen in Nederland.
5.    In 2025 hebben we als coalitie onze kennis en diensten gebundeld in een toegankelijke en kosteneffectieve kennisinfrastructuur waar lokale gemeenschappen digitaal en op één plek in hun gemeente bij kunnen.

x

Zullen wij jou terugbellen?

Laat hieronder jouw gegevens achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug.

x

Talkshow Zutphen

Locatie: Hotel Broederenklooster – Rozengracht 3, Zutphen
Aanvang: 19.00 uur

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Aantal zitplekken