8000 km corridor

 

Levert 8000 km meer recreatienetwerk op plus een veilige corridor voor planten en dieren.

bekijk FAQ

Schenk een donatie

beantwoord vraag 2

denk/doe/praat mee

Franke legt uit waarom de waterschappen en provincie deze maatregel zouden moeten omarmen.

De essentie 

De waterschappen krijgen, met ondersteuning van de provincie, de opdracht een landelijke natuur- en recreatiecorridor te realiseren langs afwateringssloten.

Tweede maatregel uitgelegd

We wonen in Nederland met 18 miljoen mensen. Veel mensen ervaren ons land als vol. Maar is dat ook zo? Cijfermatig gezien niet.

60% van ons land bestaat nog steeds uit landbouwgrond. Alleen, die grond is voor het grootste deel niet toegankelijk voor anderen dan de boer. Aan de ene kant logisch, maar het beperkt wel heel erg de mogelijkheden voor onze beweegrecreatie: wandelen, joggen, mountainbiken, paardrijden. En daar hebben we met z’n allen enorm veel behoefte aan. De oplossing is simpel: Nederland heeft maar liefst 225.000 km aan watergangen. Veel van die watergangen zijn afwateringsslootjes die door landbouwgebied lopen. Deze sloten zijn eigendom van de waterschappen in Nederland.

Met maatregel 2 gaan we langs een deel van die watergangen een nieuw recreatienetwerk aanleggen. 50-100 meter breed en 8000 km lang. Van de breedte hebben wij mensen maar een klein stukje nodig voor de beweegrecreatie. De overige meters gaan we inrichten als een veilige en voedselrijke “weg” voor de verplaatsing van planten en dieren.

Korte, simpele vraag:

Word jij blij van extra recreatiepaden langs sloten, die ook dieren en planten helpen?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Maatregel 2

We zijn benieuwd naar jouw idee!
Je wordt nu automatisch doorverwezen naar de Ideeën pagina.

FAQ

Waarom 8000 km?

Het exacte getal is niet bekend maar naar schatting ligt er in de Nederlandse natuurgebieden ongeveer 25.000 km aan wandel/recreatie-pad. Met de 8.000 km voegen we daar een substantieel aantal kilometers aan toe. Tweede reden: het nieuwe netwerk verlaagt de recreatiedruk in de natuurgebieden. Het mes snijdt dus aan 3 kanten: een robuuste migratiecorridor voor plant en dier, een forse uitbreiding van de mogelijkheden van stille beweegrecreatie en een ontlasting van de bestaande natuurgebieden.

Wat is de totale lengte van de watergangen in Nederland?

We kennen in Nederland plusminus 225.000 km sloten, rivieren en andere watergangen.

Waarom krijgen de waterschappen 4 x €1 miljard voor de aanleg en moet bij jullie 30% maatregel de grondeigenaar de kosten zelf betalen?

Het gaat hier om grote infrastructurele maatregelen buiten de directe taak van de waterschappen. Deze simpele wijze van financiering voorkomt dat er weer tijdrovende en energieverslindende discussies moeten plaatsvinden over doorbelasting van de kosten richting de ingezetenen.

Het beheer gaat veel geld kosten. Wie gaat dat betalen?

Die kosten zullen worden doorberekend in de waterschapslasten.

Hoe breed worden de corridors?

Afhankelijk van de gewenste inrichting (corridors worden ingepast in het landschap) tussen de 50 en 100 meter.

De corridors zijn veel breder dan het eigendom van een waterschap. Hoe gaat dat dan?

Het eigendom van de watergangen betreft vaak maar een breedte van 4-10 meter. Op zich zal dit in de meeste gevallen voldoende zijn voor de recreatieve functie. Maar willen de corridors goed kunnen functioneren als schuilplek en migratie voor dieren dan moet de aangrenzende grond daar bij worden betrokken (totale breedte corridor 50-100 meter). Dat is ook de rol van de provincies bij dit onderdeel: het overleg met aangrenzende grondeigenaren (die met de 30% maatregel toch al aanpassingen moeten doen) over het slim inrichten van de stroken langs de corridors.

Waarom is het ook een opdracht aan de provincies?

Zie voorgaande vraag.

Wordt de hele 8.000 km zowel voor wandelaars, fietsers als ruiters?

De praktijk zal moeten uitwijzen of dat mogelijk is, maar de opzet is: ja.

Wordt alles hetzelfde of wordt de inrichting gedifferentieerd?

Gedifferentieerd, afhankelijk van de lokale situatie en de inpassing in het landschap.

Waarom is een migratiecorridor voor planten en dieren zo belangrijk?

Omstandigheden veranderen, waardoor een gebied minder aantrekkelijk of juist aantrekkelijker wordt voor een plant of dier. Die aanpassing aan de veranderende omstandigheden is belangrijk, zodat ecosystemen ook robuust kunnen blijven. Zaad van planten kan in veel gevallen door de wind verspreid worden maar of er groeimogelijkheden zijn hangt van heel veel andere factoren af, bijvoorbeeld de aanwezigheid van bepaalde schimmels of andere micro-organismen in de bodem. Voor dieren zijn corridors belangrijk voor voedsel, veiligheid en voortplanting. Voedsel omdat dat in veel gevallen niet hele jaar door in het eigen territorium aanwezig is (denk ook aan water). Veiligheid omdat een corridor een zekere mate van beschutting geeft zodat open terrein als grote graslanden, gemeden kunnen worden. Voortplanting omdat een corridor ook een veilige haven is om jongen groot te brengen (denk bijvoorbeeld aan hazen, waarvan de jongen te vaak in maaimachines terecht komen).

Planten kunnen zich toch niet verplaatsen?

Echt wel. Denk aan het zaad dat door de wind wordt verspreid. Maar zaad kan zich ook verspreiden via de ontlasting van dieren of omdat het door dieren in de vacht wordt meegenomen.

Worden de watergangen zelf ook aangepakt?

Dat lijkt logisch. Door de klimaatverandering zullen de watergangen een belangrijker rol gaan krijgen voor het vasthouden van water in bepaalde periodes van het jaar. Dat vraagt een andere inrichting van de sloten en een ander beheerregime.

Moeten recreanten er rekening mee houden dat de paden soms onder water zullen staan?

Ja.

Gaat het fietsgedeelte ook verhard worden?

Nee, in principe niet. Er zijn heel veel verharde fietspaden in Nederland. Deze corridor moet zo natuurlijk mogelijk blijven met zand- of wellicht schelpenpaden.

Inzendingen voor Maatregel 2
vanuit onze samenleving, onze community

We plaatsen hier ideeën/vragen/foto’s/tekeningen die aansluiten bij onze maatregel 2 en deze kunnen verbeteren. Lees voordat je iets plaatst daarom de FAQ over deze maatregel. Wil je jouw idee/foto/vraag inzenden? We plaatsen alleen je voornaam omwille van de privacy. Klik hier

82%
(556 stemmen)
Ja, zeker weten
3%
(19 stemmen)
Nee, in het geheel niet
15%
(99 stemmen)
Misschien, maar heb vragen
1%
(6 stemmen)
Ik heb een beter idee
Totaal aantal stemmen: 680

De Ooijpolder geldt nu als voorbeeld dankzij de Groenblauwe Dooradering. Op dit moment doet één boer niet mee. Mede daardoor stopt de ecologische verbindingszone bij zijn land.
Het zou mooi zijn als de boer verplicht mee moet doen aan een plan, waar een groot deel van zijn buren aan meewerken. Ten tweede zoeken we een juridische oplossing om de medewerking aan de aanleg van EVZ’s af te dwingen, ook bij provincies en waterschappen.

Ernst

Maak alleen gangbaar duurder ivm belasting van het milieu. Maak boeren niet afhankelijk van subsidies. Eerlijke prijzen voor een product houden boer en consument vrij.

Angelique

Laat de slootkanten ongemoeid. Als boer en bioboer wil je niet teveel mensen langs en over je percelen. Dat levert onrust voor de dieren en hemzelf. Sterker het kan zijn bedrijfsvoering schaden. Groter areaal bijboeken. Meer boeren met dezelfde grond. Kleinschaliger. Verkoop vaan huis waardoor mensen op een andere manier de vaak prachtige boerderijen kunnen bezoeken voor een fiets of wandelpauze. Meer boeten ipv minder. Die prachtige gezonde producten leveren.

Joanna

Mooi idee die corridors langs de waterwegen, maar hopelijk wordt er wel gepleit voor een verbod voor honden. Die zijn een ramp voor het wild.

W.M.

Ruiters/paarden en mountainbikers op dezelfde route als fietsers en voetgangers is geen gelukkige combi.
Heb jaren geleden als verantwoordelijke voor het beheer van heel wat onverharde paden meegemaakt hoe paarden de voetpaden onbegaanbaar maakten.
Ik maak nu mee hier in de Achterhoek hoe veel laatste stukjes rust/vluchtgebied voor wild opgeofferd worden aan de mountainbikers. Er wordt een pad doorheen gemaakt (onverhard want dat is vergunningvrij dus ook geen omgevingsvergunning etc) en klaar is er weer een stuk mountainbike route. En wandelen op de route laat je wel uit je hoofd. Ook de wandelpaden die gebruikt worden door mountainbikers veranderen bij wat regen binnen de kortste keren in modderpaden waarbij er uitwijkpaden ontstaan.

 

Geert

Slechts twee aanvullingen: maak natuurlijke oevers (ook voor schoner water- om KRW te halen in 2027) en laat het deel voor migratie van dieren niet vrij toegankelijk zijn voor mensen.

Ondine

Klinkt heel leuk meer wandel en fiets mogelijkheden, maar deze onverharde zijn alleen toegankelijk voor mensen die goed ter been zijn. Ik zou toch ook willen pleiten voor verharde paden rolstoel breed. Ook mensen in een rolstoel moeten m.i. de mogelijkheid krijgen om de natuur in te gaan. Niet alle paden hoeven verhard te zijn, alleen niets is wat zuur voor deze doelgroep. Op de foto zie je hoe ontoegankelijk paden langs water kunnen zijn.

Cornelie

Ik denk dat de corridor mee moet tellen voor het bereiken van 30% en niet erbovenop.

Koos

1. Kan deze maatregel ook gepaard gaan aan het helemaal afsluiten van bijv. hele kwetsbare natuurgebieden en van mountainbike trails die op verkeerde plaatsen lopen, zoals door bosranden?
2. Ik pleit voor fietspaden zonder korte haakse bochten. Maak ze wat ruimer als er toch nieuw wordt aangelegd, dat fietst prettiger, omdat je niet tot bijna stilstand hoeft af te remmen.

Erik Jan

Ik zag vandaag 18-10-2023 bij Binnenste Buiten iemand praten over hoe ze de Ooypolder hebben hersteld door boeren de mogelijkheid te bieden om te kiezen uit een scala van mogelijkheden om weilanden weer op natuurlijke manier te omzomen, geen prikkeldraad naar dubbele hagen naast een sloot waardoor er prachtige spannende paden tussen hagen ontstaan en doorkijkjes en de natuur weer terug is gekeerd en mensen kunnen recreëren in deze prachtig ontstane natuur. Ik zou zeggen wow dit plan overnemen in heel Nederland…..

Sacha

x

Zullen wij jou terugbellen?

Laat hieronder jouw gegevens achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug.

x

Talkshow Zutphen

Locatie: Hotel Broederenklooster – Rozengracht 3, Zutphen
Aanvang: 19.00 uur

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Aantal zitplekken