Onze missie is helder: een gezondere leefomgeving achterlaten voor de volgende generaties van mens, dier én plant.

Natuurlijk weten we dat daarvoor veel werk te doen is en we geloven dat we daar met z’n allen licht werk van kunnen maken. Onze maatregelen zijn praktisch én samenhangend en als we eenmaal een paar projecten verder zijn, zullen veel meer mensen gaan zien dat De Groene Sprong-oplossing geen luchtfietserij is.

We hebben een aantal concrete projecten waarbij we jouw steun nodig hebben: 

Meer recreatieruimte die rechtstreeks bereikbaar is vanuit woonkernen. Ons plan om corridors langs watergangen te realiseren is een hele reële optie. We zijn met diverse partijen in gesprek en we willen in samenwerking met waterschappen twee lokale pilots draaien op het vlak van de recreatiecorridors.

Bespoten eten is ongezond. Chemische pesticiden horen ons voedsel niet te verontreinigen. Iedereen in de media blijft maar om de hete brij draaien. Niemand wil universitair onderzoek sponsoren om aan te tonen dat bespoten eten ongezonde sporen in het lijf achterlaat: de pesticiden.  Wij willen dat op ons nemen en een onderzoek laten uitvoeren naar de relatie tussen voeding en pesticiden in het lichaam.

Meer regie (zeggenschap én verantwoordelijkheid) bij de lokale burgercollectieven bij zaken die hen aangaan. Daarvoor willen we structureel mankracht leveren in de coalitie We Doen het Samen, een coalitie die zet hard maakt voor structureel budget voor burgercollectieven en wetswijzigingen waarmee de collectieven als gelijkwaardige partner aan tafel komen om lokale problemen op te lossen.

 

x

Zullen wij jou terugbellen?

Laat hieronder jouw gegevens achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug.

x

Talkshow Zutphen

Locatie: Hotel Broederenklooster – Rozengracht 3, Zutphen
Aanvang: 19.00 uur

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Aantal zitplekken